Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Wnioski o płatność

   Finare Group oferuje Klientom profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ).

W ramach prac doradczych, we współpracy ze Zleceniodawcą, przygotowywane są okresowe rozliczenia przedsięwzięcia (raporty merytoryczne i finansowe, okresowe wnioski o płatność) oraz raport końcowy - po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.


   Obsługa dotacji obejmuje m.in:

- Przygotowywanie niezbędnych dokumentów rozliczeniowych (harmonogram rzeczowo – finansowy, wniosek o płatność),

- Opracowywanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu (okresowych, końcowych).Serdecznie zapraszamy do współpracy!