Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Ubezpieczenia turystyczne

   Oferta Finare Group dotycząca ubezpieczeń turystycznych kierowana jest do osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną lub krajową - głównie w celach turystycznych.


   W podróży zagranicznej umowa ubezpieczenia - w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia obejmuje m.in.:

- koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą był zmuszony poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem;

- koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski;

- następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną;

- pomoc prawną lub finansową;

- straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego oraz kosztów pobytu w hotelu;

- bagaż podróżny znajdujący się pod opieką Ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu;

- odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe;

- ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą.

 
W podróży krajowej umowa ubezpieczenia - w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia obejmuje m.in.:

- następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną;

- odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe;

- straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego - z przyczyn losowych - uczestnictwa w krajowej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego;

- bagaż podróżny znajdujący się pod opieką ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu;

- ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą;


W ramach bezpłatnego spotkania z doradcą Finare Group Klient ma zagwarantowaną:

- analizę finansową;

- porównanie dostępnych ofert ubezpieczeń turystycznych;

- porównanie wariantów ubezpieczeń turystycznych;

- określoną sumę ubezpieczenia.


Dodatkowo nasz Doradca Finansowy:

- wypełni wnioski oraz inne niezbędne formularze.

 

Finare Group – zaplanuj z nami swoją podróż.