Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne OC (Odpowiedzialności Cywilnej) ma na celu wypłatę odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń osobie pokrzywdzonej. Koszty jakie pokrywa ubezpieczony, dotyczą zarówno naprawy rozbitego samochodu (koszty przedmiotowe), jak i leczenie, hospitalizację oraz rehabilitację (koszty podmiotowe).

Ubezpieczenia komunikacyjne OC chronią posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy spowodowali wypadek, ale również i osobę w nim pokrzywdzoną. Sam zakres ochrony ubezpieczeniowej mówi nam jakie szkody i straty przez nas wyrządzone ponosi wybrane przez nas Towarzystwo Ubezpieczeń. Mowa tu o przedmiocie ubezpieczenia, zasięgu ubezpieczenia, sumie gwarancyjnej oraz innych gwarancji i praw. Ubezpieczenia komunikacyjne OC kierowców, a dokładniej zakres ubezpieczenia jest dla wszystkich taki sam.

Ubezpieczyciel przejmie obowiązek wynagrodzenia poniesionych strat, wtedy gdy:

- podczas ruchu drogowego nastąpi śmierć kierowcy lub innych osób w pojeździe,

- wystąpi uszkodzenie ciała - uszczerbek na zdrowiu,

- poniesiona zostanie strata w mieniu.
 

Wyróżnia się trzy podstawowe składniki odpowiadające za cenę ubezpieczenia OC:

- za co płacimy składkę ubezpieczeniową?

- na jakiej podstawie określane są ceny ubezpieczenia OC?

- jak zmniejszyć wysokość składki na ubezpieczenia komunikacyjne?
 

Trzeba zaznaczyć, iż składka ubezpieczeniowa wykupywana jest na auto, a nie osobę. Opłacana jest z góry na 12 miesięcy - jest obowiązkowa.

 
Jakie czynniki generują wysokość składki ubezpieczeniowej?

- ostrożna jazda - uzyskanie maksymalnych zniżek,

- nowsza marka samochodu,

- ubezpieczenie samochodu na inną osobę posiadającą wysokie zniżki,

- rejestrowanie samochodu w innym miejscu.

 
Z kolei, ubezpieczenie AC pojazdów ma na celu wypłatę odszkodowania gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek:

- zderzenia z innym pojazdem;

- osobami, zwierzętami lub przedmiotami;

- działania osób trzecich;

- zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar;

- działania czynników termicznych lub chemicznych;

- gdy dojdzie do kradzieży pojazdu, lub części jego wyposażenia, a także uszkodzenia;

- pojazdu po kradzieży lub próbie kradzieży.

Na co należy zwrócić uwagę kupując ubezpieczenie AC?

- poprawne określenie wartość pojazdu - sumy ubezpieczenia;

- udziały własne - ile potrąci ubezpieczyciel z odszkodowania?

- czy Twój pojazd posiada wymagane zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe?

- wyłączenia odpowiedzialności - kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania;

- wariant ubezpieczenia - czy na pewno masz ubezpieczony samochód od stłuczek i kradzieży?

- wykupienie amortyzacji - czy możesz zamontować nowe oryginalne części?

- czy polisa obejmuje również assistance?


Finare Group – pomożemy Ci w wyborze! W ofercie największe renomowane Towarzystwa Ubezpieczeniowe!