Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Ubezpieczenia grupowe

   Ubezpieczenia grupowe na życie dla pracowników zostały specjalnie przygotowanie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę życia i zdrowia Właścicielowi firmy oraz Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Umowa zapewnia osobie ubezpieczonej oraz rodzinie Ubezpieczonego świadczenie z tytułu śmierci oraz zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana jest przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na świecie.


Składka może być finansowana zarówno przez Pracodawcę, jak i Pracownika, lub współfinansowana przez obie strony.


Jakie są korzyści dla pracodawcy przy zawieraniu umowy ubezpieczenia grupowego?

Składki mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy.
Ubezpieczenie zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej zgodnie z kodeksem pracy.


Jakie są korzyści dla pracownika przy zawieraniu umowy ubezpieczenia grupowego?

Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona jest przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na świecie.

Wysokie, dostępne sumy ubezpieczenia - nawet do 100 tys. zł.


Dodatkowe korzyści?

- niska składka – już od 30 zł za osobę,

- możliwość zawieszenia opłacania składki w dowolnym momencie,

- zniżki marketingowe.


Serdecznie zapraszamy.