Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Systematyczne oszczędzanie

   Zawarcie umowy za pośrednictwem Finare Group gwarantuje Tobie stałą opiekę serwisową, a także pomoc po zawarciu umowy.

   W naszych ofertach znajdziesz korzyści, których nie uzyskasz inwestując bezpośrednio w fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe lub w banku. Efektywność inwestycji zwiększa możliwość inwestowania w ramach jednego programu w portfel kilkudziesięciu starannie dobieranych spośród najlepszych na rynku funduszy inwestycyjnych.

1. Połączenie najlepszych funkcji lokaty bankowej, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczenia w jednym programie - ochrona kapitału, efektywne inwestowanie i zabezpieczenie umowy (bez dodatkowych kosztów).

2. Możliwość inwestowania jednorazowo dużych wpłat początkowych, jak i w systemie dogodnych wpłat miesięcznych lub raz w roku, w złotówkach, euro, dolarach amerykańskich lub frankach szwajcarskich.

3. Dywersyfikacja ryzyka i optymalizacja zysku w ramach jednego programu.

- dostęp do 55 lub 70 krajowych i zagranicznych funduszy o różnym stopniu ryzyka inwestycji i potencjale zysku, zarządzanych przez różne renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i instytucje finansowe.

- możliwość wykorzystania funduszy, które inwestują na rynku polskim, w Europie Zachodniej i USA oraz na tzw. rynkach wschodzących Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej.

- możliwość inwestowania w kilku walutach (PLN, USD, EUR, CHF)

5. Selekcja funduszy wprowadzanych do ofert (coroczna weryfikacja funduszy).

- Wybierasz najbardziej odpowiedni dla Ciebie rodzaj i wariant programu.

- Możesz inwestować jednorazowo większą kwotę lub systematycznie mniejsze wpłaty.

7. Dostęp do kapitału w trakcie trwania umowy w formie wypłat częściowych lub rentierskich.

8. Koszty, w przejrzysty sposób wykazane przed podpisaniem umowy.

Jakie są korzyści podatkowe?

1. Parasol podatkowy, ponieważ nie płacisz podatku Belki oraz innych opłat przy transferach środków z jednych funduszy do drugich, nawet z różnych TFI. Co więcej, możesz także przenosić inwestycję z rynku polskiego na rynki: europejski, azjatycki, USA i Ameryki Południowej lub równolegle inwestować na tych rynkach. To znacznie więcej korzyści niż w funduszach parasolowych zarządzanych tylko przez jedno TFI.

2. Brak podatku Belki oraz innych kosztów wejścia i wyjścia przy przenoszeniu środków pomiędzy funduszami.

3. Podatek Belki pobierany tylko raz, na końcu inwestycji lub od wypłat częściowych - do tego czasu cały zysk wypracowuje kapitał.


W podstawowym założeniu długoterminowe programy inwestycyjno-oszczędnościowe z dodatkową, oddzielną możliwością inwestycji krótkoterminowych. Adresowane do osób, które już dziś planują zbudowanie kapitału na przyszłość.


Na przykład:

1.  Przyszła, dodatkowa emerytura (tzw. III filar);

- jeśli liczysz tylko na obowiązkowy system emerytalny czeka Cię rozczarowanie;

2. Sfinansowanie studiów lub posagu Twoich dzieci;

- masz wybór albo już teraz pomyślisz o przyszłych wydatkach na te cele albo później będziesz "skazany" na kosztowny kredyt;

3. Budowa domu lub zakup mieszkania;

- możesz na ten cel zaciągnąć kredyt i spłacać go przez 30 lat albo już teraz przygotować się na ten ważny wydatek.

4. Zabezpieczenie spłaty kredytu np. studenckiego lub hipotecznego;

- jeśli już zaciągnąłeś kredyt pomyśl o zabezpieczeniu jego spłaty na wypadek pogorszenia sytuacji finansowej.


Trzy podstawowe elementy zdecydują o wysokości zgromadzonego kapitału:

1. Wysokość wpłacanej składki;

2. Poziom osiąganego zysku z inwestycji;

3. Czas, przez jaki będziesz inwestował i pomnażał pieniądze.


Nie odkładaj decyzji na później, ponieważ bardzo trudno jest "dogonić" płynący czas, nawet zwiększając obciążenia wysoką składką. Zadbaj o to, żeby przynajmniej 10% Twojego miesięcznego dochodu trafiało na oddzielne konto.


Wykorzystaj dźwignię czasu, efekt procentu składanego i zadbaj o własne pieniądze.

Rozpocznij jak najwcześniej SKUTECZNE INWESTOWANIE, ponieważ inwestujesz dla siebie!

Bezpłatnie możesz korzystać z opieki serwisowej Finare Group.
 

Zapraszamy do współpracy.