Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Regulamin

Regulamin:

 1. Serwis internetowy www.finare.pl jest platformą internetową prezentującą usługi finansowo-ubezpieczeniowe przez firmę Finare Group Adam Korczak, zwana dalej „Finare Group”.
 2. Treść ofert publikowanych w serwisie wprowadzana jest na podstawie informacji udostępnianych przez Finare Group.
 3. Za wiarygodność informacji przedstawionych ofertach umieszczonych w serwisie odpowiedzialny jest właściciel.
 4. Informacje przedstawione w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny. Opis nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 5. Za treść wiadomości i prawidłowość danych zawartych w formularzach wysłanych za pośrednictwem serwisu odpowiada wyłącznie użytkownik.
 6. Finare Group nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 7. Portal finare.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników.
 8. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie jest zabronione. Serwis zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.
 9. Użytkownikowi korzystającemu z serwisu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części informacji.


Dane osobowe:

 1. Użytkownicy którzy wypełnili formularz kontaktowy wyrażają zgodę na przetwarzane danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych. Użytkownicy nie mają prawa do wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.
 2. Użytkownicy którzy wypełnili formularz kontaktowy wyrażają także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.


Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email biuro@finare.pl lub przez formularz kontaktowy.
 2. Użytkownik serwisu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin serwisu www.finare.pl  i go akceptuje.
 3. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie Finare.pl
 5. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu www.finare.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 29.06.2012