Refinansowanie, Konsolidacja Kredytu Hipotecznego

Kredyt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie, więc aby skorzystać z niego należy przede wszystkim wziąć pod uwagę kilka ofert bankowych. Rynek finansowy jest dynamiczny, spróbujmy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie w jakiej sytuacji i kiedy opłaca się refinansować kredyt oraz jakie koszty są z tym związane.

Elementarnym kosztem kredytu jest oprocentowanie składające się ze stopy referencyjnej oraz marży banku. Marże są zależne od sytuacji rynkowej. W momencie dekoniunktury marże są wysokie a co za tym idzie niekorzystne.

W latach 2008 i 2009 marże wynosiły nawet 4%! W chwili obecnej wynoszą od 1% do 1,5%. Korzystnym rozwiązaniem będzie refinansowanie kredytu zaciągniętego 2-3 lata temu w walucie polskiej.

Jednakże przed podjęciem  decyzji o refinansowaniu kredytu należałoby sprawdzić ile faktycznie nas to wyniesie. Czynnikiem który będzie miał wpływ na naszą decyzję będzie opłata za wcześniejszą spłatę. Podpisując umowę kredytową mamy z góry określoną opłatę za wcześniejszą spłatę. W większości sytuacji opłata ta obowiązuje w pierwszych 3 latach obowiązywania kredytu. W przypadku kredytu za 200 000 tyś. Zł opłata ta będzie wynosić do 4 tyś. zł. Dodatkowym kosztem będzie prowizja za udzielenie nowego kredytu – od 1-1,5%, czyli kolejne 2-2 500 tyś. zł. Kosztem niezbędnym będzie również ubezpieczenie pomostowe płatne przez 3 miesiące, ubezpieczenie niskiego wkładu oraz opłata za wykreślenie hipoteki i nowy wpis w księdze wieczystej.

Reasumując, koszty w przypadku omawianego kredytu na 200 000 tyś. zł będą wynosiły w przybliżeniu 8-9 tyś zł. Koszt kredytu refinansowego zwróci się po 2-3 latach.

Według aktualnych trendów rynkowych, refinansowanie kredytów hipotecznych będzie w niedługim okresie czasowym bardzo popularne i korzystne.

Do kredytu konsolidacyjnego można włączyć różnego rodzaju zobowiązania tj.:

Najczęściej szukane: kredyt konsolidacyjny, refinansowanie kredytu hipotecznego, Przydatne linki finansowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.