Leasing VAT Marża

Co to jest leasing VAT marża przy zakupie samochodu

leasing przy fakturze vat marża występuje w sytuacji, gdy zamierzamy kupić używany pojazd od osoby fizycznej lub od komisu. Wówczas ceną pojazdu jest cena brutto a zatem nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Leasing vat marża jak to działa

Osoba fizyczna sprzedaje swój samochód komisowi w cenie “brutto”. Dzieje się tak, iż osoby fizyczne nie naliczają i nie odliczają podatku VAT, chociaż wiadomo że przy zakupie podatek VAT został zapłacony. Komis lub dealer sprzedając takie auto na Fakturę VAT musiałby ponownie doliczyć podatek VAT co w konsekwencji spowodowałoby wzrost wartości pojazdu do nieekonomicznej ceny, jak również mielibyśmy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem VAT. Aby tego uniknąć stosujemy leasing finansowy VAT marża, gdzie przyjęta wartość pojazdu jest jednocześnie ceną brutto przedmiotu do umowy.

Warunkiem zawarcia umowy leasingu VAT marża jest nabycie używanego pojazdu od:

  • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej nie będącej podatnikiem podatku VAT;
  • podatnika podatku VAT, jeśli dostawa towarów używanych była zwolniona od podatku (faktura z tzw. stawką zwolnioną);
  • podatnika, który przy sprzedaży tych towarów zastosował opodatkowanie jedynie marży (tzw. fakturę VAT marża).

Leasing vat marża zalety:

  • podatek VAT jest naliczany tylko od części odsetkowej harmonogramu spłaty;
  • całkowity koszt leasingu samochodu osobowego jest niższy o naliczony podatek od towarów i usług w stosunku do leasingu operacyjnego;
  • koszt amortyzacji przedmiotu leży po stronie Leasingobiorcy;
  • część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania strony umowy leasingu.

Reasumując, faktura VAT marża to dokument sprzedaży, na którym cena netto jest równa cenie brutto – nie ma podatku VAT, który można byłoby rozliczyć.
Leasingodawca wszystkie opłaty nalicza od ceny zakupu netto, dodając do nich 23 % VAT z tytułu leasingu.

Najczęściej szukane: leasing dla firmKoszty okołokredytowe, Kredyty Inwestorskie, Pierwszy Biznes – Wsparcie na Starcie II, Leasing Operacyjny A Leasing Finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.