Leasing Operacyjny A Leasing Finansowy

Leasing operacyjny a leasing finansowy, jaka jest różnica?

Wybór formy leasingu zależy od korzystającego, zaś rolą doradcy finansowego jest przedstawienie Klientowi wszystkie zależności, począwszy od potrzeb z zakresu rozliczania kosztów podatkowych jak i przewidywanego okresu korzystania z przedmiotu leasingu.

Co to jest Leasing operacyjny ?

Jest to rodzaj leasingu, który należy do składników majątkowych leasingodawcy a co za tym idzie – wymagający dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe netto a także opłaty wstępne stanowią koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej co jest korzystne dla podatników VAT. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu (z reguły wykup wynosi 1% wartości przedmiotu leasingu). Okres leasingu operacyjnego wynosi od 6-10 lat w zależności od przedmiotu leasingu oraz od leasingodawcy.

Co to Leasing finansowy ?

Jest to rodzaj leasingu, w którym tylko część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Leasing ten zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy a co za tym idzie – wymagający dokonywania odpisów amortyzacyjnych. VAT płatny jest w całości przy pierwszej racie leasingowej, czyli tuż po odbiorze przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu nie podlega wykupieniu, gdyż Klient staje się właścicielem leasingu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Leasing operacyjny a finansowy – różnice 

Zasadnicza różnica między leasingiem finansowym i leasingiem operacyjnym jest prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ma to wpływ na wysokość kosztów podatkowych stron umowy leasingu.

porównanie leasingu operacyjnego i finansowego

Cecha

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Okres leasingu

Więcej niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu. Od 6-10 lat. Od 1-5 lat.

Amortyzacja

Po stronie leasingodawcy

Po stronie leasingobiorcy

Koszt uzyskania przychodu

Leasingobiorca wlicza koszt raty leasingowej netto wraz z opłatą wstępną

Leasingobiorca wlicza koszt amortyzacji oraz część odsetkową rat leasingowych

Podatek VAT

Doliczany do każdej raty leasingowej

Płatny w całości z góry wraz z pierwszą ratą leasingową, po odbiorze przedmiotu leasingu

Wykup Uzależniony od stawki amortyzacji i okresu wykupu (z reguły 1% wartości przedmiotu leasingu)

Wraz z ostatnią ratą leasingową przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy

Jaki leasing najlepiej wybrać?

Przedsiębiorcy z uwagi na niższe koszty początkowe (czyli wkład własny) najchętniej wybierają leasing operacyjny. Z kolei, leasing finansowy preferowany jest przez duże przedsiębiorstwa które dysponują wkładem własnym na poniesienie podatku VAT od środka trwałego.

W przypadku, gdy okres używania przedmiotu leasingu jest stosunkowo krótki, wówczas korzystnie jest wybrać Leasing operacyjny. Umożliwia to zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, a przez to zmniejszenie podstawy opodatkowania!

Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku leasingu finansowym, gdzie okres amortyzacji uzależniony jest od obowiązujących przepisów podatkowych. Leasingobiorca może dokonywać jedynie odpisów amortyzacyjnych w stałej wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, bez względu na wysokość opłat leasingowych w danym roku podatkowym.

Zobaczmy jak to wszystko wygląda na przykładzie:

Leasing finansowy samochodu osobowego o wartości  powyżej 20 000 zł np. brutto 30 000 zł (24 590,16 + 5 409,84 VAT). Co do zasady możliwe jest odliczenie maksymalnie 60% VAT-u, lecz nie więcej niż 6 000 zł. Na tym przykładzie będzie można odliczyć całość naliczonego podatku VAT. 60% podatku VAT wynosi zaledwie 3 245,90 zł.

W przypadku leasingu operacyjnego wysokość opłaty wstępnej wynosi przedsiębiorcę 5 409,84 zł podatku VAT.

Najczęściej szukane: leasing dla firm, leasing maszyn, leasing samochodu, leasing ciągników siodłowych, leasing zachodniopomorskie, leasing z Fakturą VAT, leasing bez Faktury VAT, leasing operacyjny, leasing finansowy, szczecin, koszalin, tani leasing, leasing na zakup nowego ciągnika rolniczego, leasing gotówkowy dla firma na czym polega

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.