Leasing Operacyjny A Leasing Finansowy

Leasing Operacyjny i Leasing Finansowy, jaka jest różnica?

Wybór formy leasingu zależy od korzystającego, zaś rolą doradcy finansowego jest przedstawienie Klientowi wszystkie zależności, począwszy od potrzeb z zakresu rozliczania kosztów podatkowych jak i przewidywanego okresu korzystania z przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny 

Jest to rodzaj leasingu, który należy do składników majątkowych leasingodawcy a co za tym idzie – wymagający dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe netto a także opłaty wstępne stanowią koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej co jest korzystne dla podatników VAT. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu (z reguły wykup wynosi 1% wartości przedmiotu leasingu). Okres leasingu operacyjnego wynosi od 6-10 lat w zależności od przedmiotu leasingu oraz od leasingodawcy.

Leasing finansowy 

Jest to rodzaj leasingu, w którym tylko część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Leasing ten zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy a co za tym idzie – wymagający dokonywania odpisów amortyzacyjnych. VAT płatny jest w całości przy pierwszej racie leasingowej, czyli tuż po odbiorze przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu nie podlega wykupieniu, gdyż Klient staje się właścicielem leasingu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Zasadniczą różnicą między leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym jest prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ma to wpływ na wysokość kosztów podatkowych stron umowy leasingu.

Porównanie leasingu operacyjnego z leasingiem finansowym:

Cecha

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Okres leasingu

Więcej niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu. Od 6-10 lat. Od 1-5 lat.

Amortyzacja

Po stronie leasingodawcy

Po stronie leasingobiorcy

Koszt uzyskania przychodu

Leasingobiorca wlicza koszt raty leasingowej netto wraz z opłatą wstępną

Leasingobiorca wlicza koszt amortyzacji oraz część odsetkową rat leasingowych

Podatek VAT

Doliczany do każdej raty leasingowej

Płatny w całości z góry wraz z pierwszą ratą leasingową, po odbiorze przedmiotu leasingu

Wykup Uzależniony od stawki amortyzacji i okresu wykupu (z reguły 1% wartości przedmiotu leasingu)

Wraz z ostatnią ratą leasingową przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy

Jaki leasing wybrać?

Przedsiębiorcy z uwagi na niższe koszty początkowe (czyli wkład własny) najchętniej wybierają leasing operacyjny. Z kolei, leasing finansowy preferowany jest przez duże przedsiębiorstwa które dysponują wkładem własnym na poniesienie podatku VAT od środka trwałego.

W przypadku, gdy okres używania przedmiotu leasingu jest stosunkowo krótki, wówczas korzystnie jest wybrać Leasing operacyjny. Umożliwia to zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, a przez to zmniejszenie podstawy opodatkowania!

Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku leasingu finansowym, gdzie okres amortyzacji uzależniony jest od obowiązujących przepisów podatkowych. Leasingobiorca może dokonywać jedynie odpisów amortyzacyjnych w stałej wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, bez względu na wysokość opłat leasingowych w danym roku podatkowym.

Zobaczmy jak to wszystko wygląda na przykładzie:

Przedmiotem leasingu finansowego jest samochód osobowy o wartości brutto 30 000 zł (24 590,16 + 5 409,84 VAT). Co do zasady możliwe jest odliczenie maksymalnie 60% VAT-u, lecz nie więcej niż 6 000 zł. Na tym przykładzie będzie można odliczyć całość naliczonego podatku VAT. 60% podatku VAT wynosi zaledwie 3 245,90 zł.

W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca płaci z góry 5 409,84 podatku VAT.

Najczęściej szukane: leasing dla firm, leasing maszyn, leasing samochodu, leasing ciągników siodłowych, leasing zachodniopomorskie, leasing z Fakturą VAT, leasing bez Faktury VAT, leasing operacyjny, leasing finansowy, szczecin, koszalin, tani leasing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.