Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Leasing konsumencki

Dla kogo?

Z leasingu konsumenckiego mogą skorzystać tylko osoby, które mają przychód z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło – czyli posiadają dochód i mogą go udokumentować.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą jako osoba fizyczna niestety nie może z tej formy leasingu skorzystać – dla firm jednoosobowych mamy do wyboru standardowy leasing operacyjny lub finansowy, gdzie klient ma dodatkowe korzyści podatkowe.


Wymaganie dokumentowe:

- dwa dokumenty tożsamości, np. dowód osobisty i prawo jazdy;
- zeznanie podatkowe PIT za ostatni rok z potwierdzeniem złożenia do US lub wyciąg bankowy z ostatnich 6 miesięcy ukazujący wpływy na rachunek tytułem wynagrodzenia lub  zaświadczenie o dochodach z US

Czy klient może z leasingu konsumenckiego zrezygnować?

Tak, klient może zrezygnować z leasingu w dowolnym momencie. W takim przypadku firma leasingowa, która sprzeda pojazd na rynku wtórnym, będzie mogła pokryć dotychczasowe zobowiązanie klienta. Jeśli natomiast upłynnienie pojazdu nie zaspokoi w pełni zobowiązania klienta, to klient będzie musiał dopłacić różnicę pomiędzy kwotą kapitału do spłaty a ceną pojazdu, jaką firma leasingowa uzyska z jego sprzedaży – podobne zasady jak przy leasingu operacyjnym dla firm.


Jaka jest korzyść wybierając leasing, aniżeli kredyt?

Klient decydujący się na leasing, otrzyma go w sposób uproszczony, przy minimum formalności a zarazem korzystniejszy pod względem kosztowym.


Na kogo zarejestrowany jest pojazd?

Właścicielem pojazdu jest firma leasingowa, dlatego też ona zajmuje się czynnościami rejestracyjnymi pojazdu i jest wpisana jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym.


Warunki umowy – okres, wpłata własna, wykup:

Leasing konsumencki może być zawarty na okres minimum jednego roku, a maksymalnie na pięć lat. Jednakże jeśli klient zechce zrezygnować z umowy po 2 miesiącach, to oczywiście ma taką możliwość.

Wpłata własna klienta uzależniona jest od osiąganych przez niego dochodów – decyzja ostateczna należy do komitetu kredytowego oceniającego wniosek.

Wartość wykupu, czyli kwota jaką klient zapłaci pod koniec trwania umowy leasingu by móc nabyć prawo własności pojazdu. Minimalna wartość wykupu to 1% wartości początkowej pojazdu.

Czy można finansować samochody używane w ramach leasingu konsumenckiego?

Samochody używane można finansować w przypadku, gdy pochodzą one od autoryzowanych dealerów lub komisów, które zostały przez firmę leasingową zweryfikowane – każda firma leasingowa może mieć różne wytyczne odnośnie samochodów używanych.


Serdecznie zapraszamy.