Kredyty Obrotowe

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy udzielany jest na określony cel związany z pokryciem bieżących wydatków takich jak:

  •  uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
  •  zaopatrzenie;
  •  sprzedaż;
  •  świadczenie usług;
  •  wypłata wynagrodzeń;
  •  rozliczenia z kontrahentem.

Kredyt obrotowy udzielany jest w transzach lub w linii kredytowej o charakterze odnawialnym lub nieodnawialnym. Może być przeznaczony na sfinansowanie jednej określonej transakcji (na przykład: uzupełnienie środków bieżących firmy do chwili zwrotu kwoty VAT) lub w przypadku kredytu odnawialnego może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

Kredyt obrotowy udzielany jest w PLN, EUR, USD, CHF. Wymogiem jest posiadanie historii kredytowej w banku, czyli prowadzenie rachunku.

Kredyt odnawialny zwykle udzielany jest na czas 12 miesięcy z opcją jego przedłużenia na kolejny okres. Wysokość udzielanego kredytu ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości miesięcznych wpływów na rachunek, jak również oceny majątkowo-finansowej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.