Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Kredyty obrotowe

   Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy udzielany jest na określony cel związany z pokryciem bieżących wydatków takich jak:

- uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;

- zaopatrzenie;

- sprzedaż;

- świadczenie usług;

- wypłata wynagrodzeń;

- rozliczenia z kontrahentem.
 

   Kredyt obrotowy udzielany jest w transzach lub w linii kredytowej o charakterze odnawialnym lub nieodnawialnym. Może być przeznaczony na sfinansowanie jednej określonej transakcji (na przykład: uzupełnienie środków bieżących firmy do chwili zwrotu kwoty VAT) lub w przypadku kredytu odnawialnego może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

Kredyt obrotowy udzielany jest w PLN, EUR, USD, CHF. Wymogiem jest posiadanie historii kredytowej w banku, czyli prowadzenie rachunku.

Kredyt odnawialny zwykle udzielany jest na czas 12 miesięcy z opcją jego przedłużenia na kolejny okres. Wysokość udzielanego kredytu ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości miesięcznych wpływów na rachunek, jak również oceny majątkowo-finansowej firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Finare Group.