Kredyty Inwestorskie

Kredyty Inwestorskie przeznaczone są dla deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami a także zarządców nieruchomości.

Kredyty Inwestorskie przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

Podstawowe cechy kredytu:

– Waluta: PLN, EUR, CHF, USD.

– Wkład własny: minimalny wkład własny stanowi 20%.

– Wypłata kredytu: bezgotówkowa, w ratach lub jednorazowo.

– Okres kredytowania: nie dłuższy niż 10 lat.

Przeznaczenie kredytu inwestorskiego:

– nabycie lub refinansowanie kosztów nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

– nabycie wolno stojących obiektów infrastruktury technicznej,

– finansowanie kosztów scalania lub podziału nieruchomości będącej własnością lub będącej w użytkowaniu wieczystym odbiorców oraz kosztów związanych z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków,

– finansowanie kosztów nabycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, na której znajdują się budynki i inne urządzenia będące własnością odbiorców,

– nabycie akcji albo udziałów innej spółki prawa handlowego, pod warunkiem że w aktywach nabywanej spółki są nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,

– spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe.

Finansowanie staje się realne!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.