Kredyty Inwestorskie

Kredyty Inwestorskie dla deweloperów

Kredyty Inwestorskie przeznaczone są dla deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami a także zarządców nieruchomości. Dzięki nimi można w szybki sposób rozbudować posiadany biznes.

Kredyty Inwestorskie przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Sprawdza się wyjątkowo dobrze przy gwałtownych rozbudowach, czy braku środków na inwestycje.

Podstawowe cechy kredytu:

  •  Waluta: PLN, EUR, CHF, USD.
  •  Wkład własny: minimalny wkład własny stanowi 20%.
  •  Wypłata kredytu: bezgotówkowa, w ratach lub jednorazowo.
  •  Okres kredytowania: nie dłuższy niż 10 lat.

Przeznaczenie kredytu inwestorskiego:

  •  nabycie lub refinansowanie kosztów nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
  •  nabycie wolno stojących obiektów infrastruktury technicznej,
  •  finansowanie kosztów scalania lub podziału nieruchomości będącej własnością lub będącej w użytkowaniu wieczystym odbiorców oraz kosztów związanych z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków,
  •  finansowanie kosztów nabycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, na której znajdują się budynki i inne urządzenia będące własnością odbiorców,
  •  nabycie akcji albo udziałów innej spółki prawa handlowego, pod warunkiem że w aktywach nabywanej spółki są nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,
  •  spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe.

Finansowanie staje się realne!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.