Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Kredyty inwestorskie

Kredyty Inwestorskie przeznaczone są dla deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami a także zarządców nieruchomości.

Kredyty Inwestorskie przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

 
Podstawowe cechy kredytu:

- Waluta: PLN, EUR, CHF, USD.

- Wkład własny: minimalny wkład własny stanowi 20%.

- Wypłata kredytu: bezgotówkowa, w ratach lub jednorazowo.

- Okres kredytowania: nie dłuższy niż 10 lat.


Przeznaczenie kredytu inwestorskiego:

- nabycie lub refinansowanie kosztów nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

- nabycie wolno stojących obiektów infrastruktury technicznej,

- finansowanie kosztów scalania lub podziału nieruchomości będącej własnością lub będącej w użytkowaniu wieczystym odbiorców oraz kosztów związanych z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków,

- finansowanie kosztów nabycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, na której znajdują się budynki i inne urządzenia będące własnością odbiorców,

- nabycie akcji albo udziałów innej spółki prawa handlowego, pod warunkiem że w aktywach nabywanej spółki są nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,

- spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe.

Finansowanie staje się realne!