Kredyty Hipoteczne

Co to kredyt Hipoteczny i co jest potrzebne

Kredyty hipoteczne należą do najtańszych form kredytowania. Kredytem hipotecznym można sfinalizować zakup, budowę lub remont nieruchomości.

Specjalnie dedykowany doradca kredytowy dla klientów zainteresowanych finansowaniem zakupu przy pomocy środków pochodzących z kredytu umożliwi Państwu świadomy i racjonalny wybór finansowania z kredytu hipotecznego. Doświadczenie, staż i uprawnienia z 28 banków są gwarancją rzetelnej pomocy, zawsze najlepszego i najtańszego rozwiązania.

Kredyt hipoteczny od A do Z

Osoba, która zamierza ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku, powinna posiadać stałe miejsce zamieszkania lub posiadać kartę stałego pobytu w Polsce oraz posiadać zdolność do czynności prawnych, a w przypadku mężczyzn – uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego.

 1. Dokumenty osobowe – dwa dokumenty ze zdjęciem np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
 2. Dokumenty dotyczące nieruchomości: – umowa przedwstępna z aktualnym właścicielem;
 3. Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów:
 4. Dokumenty dotyczące wcześniejszych zobowiązań finansowych, które mają zostać spłacone nowym kredytem: – umowy kredytowe wraz z harmonogramami spłaty (bank analizując wniosek kredytowy sprawdzi wielkość zadłużenia pozostałego do spłaty, terminowość regulowania rat i pierwotną wartość kredytu w macierzystym banku klienta).
 • osoby pracujące na etacie, zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (określony) przedstawiają zaświadczenia o wysokości średnich miesięcznych zarobków netto z ostatnich 3 miesięcy;
 • osoby pracujące na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło muszą postarać się o oryginały umów-zleceń lub umów o dzieło, o oświadczenie pracodawcy, że zamierza kontynuować z daną osobą ten rodzaj stosunku pracy w przyszłości oraz przedstawić PIT-y z ostatnich 2 lat potwierdzone przez Urząd Skarbowy;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przedstawić zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, dokumenty rejestrowe firmy (wpis do ewidencji, NIP, REGON, KRS), roczne zeznanie podatkowe za ubiegły rok, dokumenty finansowe dotyczące roku obrachunkowego (Książka Przychodów i Rozchodów);
 • rolnicy składają zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach oraz o niezaleganiu z podatkiem rolnym;
 • emeryci i renciści przedstawiają decyzję o przyznaniu emerytury lub renty, ostatni odcinek emerytury lub renty, albo wyciąg z ROR.

Dokumenty potwierdzające, że nieruchomość stanowi własność sprzedającego np. akt notarialny lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające, że dana osoba posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ważnym dokumentem zaświadczającym o stanie prawnym nieruchomości jest Księga Wieczysta gruntu lub lokalu. Jeśli sprzedającym nieruchomość jest deweloper, to kupujący powinien otrzymać oprócz prawomocnego pozwolenia na budowę i wypisu i wyrysu z rejestru gruntów także KRS dewelopera, w którym jednoznacznie jest określone kto może reprezentować spółkę i podpisywać umowy z klientami. Jeśli lokal nie ma jeszcze założonej Księgi Wieczystej, co zdarza się często w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to wtedy potrzebne jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że sprzedający nie zalega z opłatami i nic nie stoi na przeszkodzie do założenia Księgi Wieczystej. Na podstawie tego dokumentu można później założyć Księgę Wieczystą w sądzie wieczysto-księgowym.

Wstępna ocena zdolności kredytowej

Wstępnej oceny zdolności kredytowej można dokonać:

 1. podczas wizyty w banku, przedstawiając jego pracownikowi zgromadzone dokumenty (właściwej oceny zdolności kredytowej klienta bank dokona po zweryfikowaniu wniosku kredytowego złożonego wraz z kompletem dokumentów);
 2. telefonicznie, dzwoniąc na infolinie placówek bankowych;
 3. korzystając z kalkulatorów kredytowych udostępnianych przez niektóre banki na stronach internetowych.

Wybór kredytu hiopotecznego.

 1. Kredyt bezpośrednio w banku
 2. Kredyt z Finare Group (bezprowizyjne doradztwo) -ten sposób jest polecany dla osób mniej zorientowanych w usługach bankowych – doradcy Finare Group bezpłatnie przeprowadzają przez procedury bankowe i mogą wynegocjować często lepsze warunki niż bezpośrednio w banku.

Złożenie wniosków o kredyt na formularzach bankowych.

 1. W banku, w którym ma się założony rachunek (stały klient może liczyć na preferencyjne warunki np. korzystniejsze oprocentowanie, niższe prowizje i opłat); jednak często w rzeczywistości jest inaczej.
 2. W innych bankach oferujących korzystniejsze warunki;
 3. Skorzystanie z usług doradcy finansowego Finare Group, który profesjonalnie zajmuje się pośrednictwem kredytowym pomiędzy bankami, a klientami (doradców finansowych wynagradzają banki).

Uzyskanie zdolności kredytowej zaaprobowanej przez bank.

 1. Prawne zabezpieczenie kredytu hipotecznego w formie wymaganej przez bank (złożenie wniosku o założenie Księgi Wieczystej i ustanowieniu hipoteki, wykup ubezpieczeń wymaganych przez bank np. ubezpieczenie od ognia i wypadków losowych, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego);
 2. Podpisanie umowy o kredyt;
 3. Podpisanie umowy ostatecznej ze sprzedającym.

Harmonogram spłaty kredytu hipotecznego.

 1. Waluta kredytu. Każdemu kredytowi w walucie obcej towarzyszy ryzyko kursowe. Nagły spadek wartości złotego może spowodować, że raty i kwota kredytu pozostała do spłaty wzrosną. Kredyt złotowy jest bezpieczniejszy, bo niesie ze sobą takiego ryzyka.
 2. Okres kredytowania. Im dłuższy okres kredytowania, tym raty są niższe, ponadto wzrasta zdolność kredytowa. Kredyt zawsze można spłacić wcześniej, w części lub w całości.
 3. System rat: raty równe i raty malejące. Raty równe są niższe niż raty malejące przez ok. 1/3 okresu kredytowania (dają wyższą zdolność kredytową), jednak w systemie rat równych odsetek trzeba zapłacić więcej niż w przypadku rat malejących.

Uruchomienie kredytu hipotecznego.

Bank wypłaca kwotę kredytu.

Spłata kredytu hipotecznego.

Spłacamy kredyt hipoteczny – przeważnie w comiesięcznych ratach równych bądź malejących.

Sprawdź jak kredyt hipoteczny może się opłacać z Finare Group !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.