JEREMIE to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego powołana do życia w 2007 roku. Nowością, którą wprowadziła inicjatywa JEREMIE jest odejście od dotacyjnych instrumentów wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego. Cechą charakterystyczną funduszy europejskich jest bezzwrotna dotacja. W przypadku JEREMIE mamy do czynienia z systemem rewolwingowym w postaci pożyczek, kredytów oraz poręczeń. JEREMIE powstało w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie w zakresie poprawy dostępu do funduszy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. A jak wiemy niejednokrotnie brak funduszy lub utrudniony dostęp do finansowania firmy stanowi nie lada przeszkodę w rozwoju przedsiębiorstwa.

W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych sześciu Województw: Dolnośląskiego, Łódzkiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego i  Zachodniopomorskiego.

Jaką pożyczkę można otrzymać?

•    cel: każda potrzeba przedsiębiorstwa uzasadniona inwestycyjnie;
•    kwota pożyczki może być udzielona maksymalnie do wysokości 500 tys. zł;
•    okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału;
•    minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 10-20% wartości przedsięwzięcia (rozliczany przedstawionymi fakturami);
•    oprocentowanie: od 0% do 5-6%;
•    zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.
Misją inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym które rozpoczynają działalność (w tym również absolwenci) i nie posiadają ani historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaką działalność przedsiębiorca może uzyskać kredyt, pożyczkę lub poręczenie?
•    finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
•    wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
•    budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii.
•    informatyzację dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych.
•    tworzenie nowych miejsc pracy;
•    zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu;
•    oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Finare Group oferuje swoim Klientom kompleksową pomoc w zakresie pozyskania pożyczki Jeremie.
Każdy projekt jest wyjątkowy i charakteryzuje się wysokim stopniem indywidualizmu.

Pierwszym etapem współpracy z Klientem jest analiza możliwości pozyskania pożyczki pod kątem charakterystyki jego działalności oraz pod kątem charakteru inwestycji. W wyniku analizy informujemy Klienta jakie warunki musi spełniać i jakie dokumenty powinien przygotować i nam dostarczyć, aby stworzyć kompletny i rzetelny projekt spełniający wszystkie aspekty formalno-prawne.

Drugim etapem jest przygotowanie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z niezbędnymi załącznikami. Przygotowanie wniosku odbywa się zgodnie z wymogami i procedurami, oraz wskazanego działania według właściwych przepisów prawnych. Pośród wielu niezbędnych załączników najistotniejsze są: biznes plan, zestawienie finansowe, dokumenty formalne wnioskodawcy, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia. Wszystkie te załączniki oraz ich poprawność są przez nas starannie tworzone i  weryfikowane.
Gorąco zachęcamy do korzystania z pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE. W czasach, w których banki mocno ograniczają możliwości otrzymania kredytu inwestycyjnego (a w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność praktycznie ją uniemożliwiają) oraz kiedy z racji wyczerpanych środków unijnych nie mamy możliwości skorzystania z dotacji, pożyczka JEREMIE to może być dla Państwa jedyną możliwością zrealizowania inwestycji.