JEREMIE to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego powołana do życia w 2007 roku. Nowością, którą wprowadziła inicjatywa JEREMIE jest odejście od dotacyjnych instrumentów wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego. Cechą charakterystyczną funduszy europejskich jest bezzwrotna dotacja. W przypadku JEREMIE mamy do czynienia z systemem rewolwingowym w postaci pożyczek, kredytów oraz poręczeń. JEREMIE powstało w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie w zakresie poprawy dostępu do funduszy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. A jak wiemy niejednokrotnie brak funduszy lub utrudniony dostęp do finansowania firmy stanowi nie lada przeszkodę w rozwoju przedsiębiorstwa.

W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych sześciu Województw: Dolnośląskiego, Łódzkiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego i  Zachodniopomorskiego.

Jaką pożyczkę można otrzymać?

 • cel: każda potrzeba przedsiębiorstwa uzasadniona inwestycyjnie;
 • kwota pożyczki może być udzielona maksymalnie do wysokości 500 tys. zł;
 • okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6-miesięczny        okres karencji w spłacie kapitału;
 • minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 10-20% wartości przedsięwzięcia (rozliczany przedstawionymi fakturami);
 • oprocentowanie: od 0% do 5-6%
 • zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: poręcznie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie

Na jaką działalność przedsiębiorca może uzyskać kredyt, pożyczkę lub poręczenie?

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii.
 • informatyzację dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych.
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu;
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Finare Group oferuje swoim Klientom kompleksową pomoc w zakresie pozyskania pożyczki Jeremie.

 1. Pierwszym etapem współpracy z Klientem jest analiza możliwości pozyskania pożyczki pod kątem charakterystyki jego działalności oraz pod kątem charakteru inwestycji. W wyniku analizy informujemy Klienta jakie warunki musi spełniać i jakie dokumenty powinien przygotować i nam dostarczyć, aby stworzyć kompletny i rzetelny projekt spełniający wszystkie aspekty formalno-prawne.
 2. Drugim etapem jest przygotowanie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z niezbędnymi załącznikami. Przygotowanie wniosku odbywa się zgodnie z wymogami i procedurami, oraz wskazanego działania według właściwych przepisów prawnych. Pośród wielu niezbędnych załączników najistotniejsze są: biznes plan, zestawienie finansowe, dokumenty formalne wnioskodawcy, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia. Wszystkie te załączniki oraz ich poprawność są przez nas starannie tworzone i  weryfikowane.

Gorąco zachęcamy do korzystania z pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE. W czasach, w których banki mocno ograniczają możliwości otrzymania kredytu inwestycyjnego (a w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność praktycznie ją uniemożliwiają) oraz kiedy z racji wyczerpanych środków unijnych nie mamy możliwości skorzystania z dotacji, pożyczka JEREMIE to może być dla Państwa jedyną możliwością zrealizowania inwestycji.