Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Inicjatywa JEREMIE

Co to jest Inicjatywa JEREMIE?

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne europejskie zasoby dla MSP) to mechanizm polegający na:

- wspieraniu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności;

- dostarczaniu kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe;

- odnawialnym, a nie dotyczącym wsparciu instrumentów finansowych;

- zwiększeniu absorpcji środków unijnych oraz efektywnym ich użyciu na rzecz rozwoju MSP.

Misja Inicjatywy JEREMIE (Szczecin)

JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się w początkowej fazie działalności. Instrumenty finansowe wspierane w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE Szczecin pojawiają się tam, gdzie tradycyjny sektor bankowy nie jest w stanie finansować rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub wymaga spełnienia warunków, trudnych do realizacji przez te firmy.


Główne korzyści ze wsparcia w ramach Inicjatywy JEREMIE

- zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego MSP poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych;

- korzystniejsze warunki finansowania sektora MSP;

- elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowopowstałych firm (start-up).

Kto może otrzymać wsparcie?

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

- podmioty rozpoczynające działalność w tym również absolwenci;

- podmioty nieposiadające historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wysokości.


Na jaką działalność przedsiębiorca może uzyskać kredyt czy pożyczkę?

- finansowanie inwestycji polegającej m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

- tworzenie nowych miejsc pracy;

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;

- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu;

- oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP.