Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Dotacje dla firm

Finare Group tworzą doświadczeni Eksperci od pozyskiwania funduszy unijnych, specjalizujący się zagadnieniami dotyczącymi biznes planów, studiów wykonalności inwestycji, analiz ekonomiczno-finansowych, wnioskami o płatność oraz końcowym rozliczaniem dofinansowanych projektów.

Obecnie większość projektów, które realizujemy wiąże się z pozyskiwaniem dotacji unijnych dla przedsiębiorstw. Przy naszej pomocy wiele firm, instytucji i osób fizycznych może pozyskać kapitał w postaci kredytu bądź dotacji na rozwój działalności gospodarczej, a dzięki opracowanym projektom zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa.

Finare Group oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem dotacji unijnych. Proces ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych nie jest procesem łatwym i może zająć nawet kilka miesięcy.

Pragniemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania środków w ramach funduszy unijnych, w tym m.in.:

- Ocenę możliwości uzyskania dotacji unijnej.
- Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania.
- Sporządzenie wniosku o dofinansowanie.
- Sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności inwestycji.
- Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji.
- Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania.
- Reprezentacja klienta.
- Sporządzenie Wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących.
- Pomoc w złożeniu wniosku o płatność końcową.
- Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami.

Pozyskujemy dotacje unijne m.in. dla:

- Przedsiębiorstw,
- Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Sporządzamy wnioski, biznes plany i studia wykonalności w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego.
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Innych.