Finanse

Najważniejsze informacje na temat PROW 312. Jak uzyskać dotacje unijne i kto ją może dostać? Kto może zostać Beneficjentem działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”? Na co może być przyznana pomoc? Jaki jest zakres działalności gospodarczych objętych pomocą? Jaki jest maksymalny okres realizacji działania? Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowane? Jaki jest maksymalny poziom i […]

Czytaj dalej