Budowa Domu – Lista Wymaganych Dokumentów

Budowa domu – Wymagane dokumenty

W przypadku zakupu domu na rynku wtórnym kredytowanie nie jest proste ze względu na procedury które będzie trzeba spełnić.

Pierwszym dokumentem załącznika do Wniosku kredytowego będzie potwierdzenie własności działki na której stać będzie dom. W większości wypadków jest to akt przeniesienia własności (zakup lub darowizna). Jednakże jeśli przed rozpoczęciem budowy Wnioskodawca zamierza zakupić działkę na której stać będzie dom, Wnioskodawca musi przedstawić bankowi dodatkowe dokumenty. Aby zakupić działkę należy postarać się o:

  • wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkaniową,
  • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu potwierdzającą możliwość budowy na działce domu.

Należy pamiętać, iż podstawą uzyskania kredytu hipotecznego jest aktualny odpis z księgi wieczystej. Formularz w celu uzyskania odpisu z księgi wieczystej jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) lub bezpośrednio na miejscu w siedzibie sądu/ delegatury. Odpis kosztuje od 30 do 60 zł.

Z Urzędu Miejskiego lub z Urzędu Gminy, Wnioskodawca musi uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów (koszt od 12 do 120 zł) oraz pozwolenie na budowę. W wyjątkowych sytuacjach zdarza się, iż wypis i wyrys z ewidencji gruntów może zostać zastąpiony mapą ewidencyjną. Z kolei, uzyskanie pozwolenia na budowę związane jest z długim procesem urzędniczym (proces ten trwać może nawet do 1,5 miesiąca). Większość banków wymaga udokumentowania dostępu danej działki do drogi publicznej.

W sytuacji gdy na zakupionej działce rozpoczęła się już budowa domu, należy pamiętać o tym aby przenieść pozwolenie na budowę na nowego właściciela. Projekt budowy jest ściśle powiązany z wnioskiem o pozwolenie na budowę, więc należy przedstawić go również w banku wraz z wnioskiem kredytowym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane zobowiązuje wykonawcę do założenia dziennika budowy przed rozpoczęciem prac. Wnioskodawca w banku składa jedynie pierwszą stronę tego dokumentu, która zawiera informację o tym jaki organ wydał dziennik oraz kto pełni funkcje kierownika robót. W momencie, gdy przyznany kredyt uruchamiany jest w transzach, to zawsze przed wypłatą kolejnej transzy należy przedłożyć kolejne, uzupełnione strony dziennika.

Wniosek Kredytowy na budowę

Wniosek kredytowy musi zawierać przede wszystkim operat szacunkowy. Operat szacunkowy sporządza na zlecenie banku lub wnioskodawcy rzeczoznawca majątkowy. Zdarza się, iż banki posiadają własne listy akceptowanych rzeczoznawców, więc należy zwrócić uwagę na to, czy dany rzeczoznawca znajduje się na liście banku.

Budowa domu finansowana z kredytu jest jedną z trudniejszych spraw kredytowych, co z reguły wymaga sporej cierpliwości.  Warto zatem udać się do doradcy finansowego w celu uzyskania profesjonalnej pomocy do czego serdecznie was zachęcam.

Najczęściej szukane: kredyt na budowę domu, pożyczka gotówkowa, kredyt Zdolność kredytowa przy umowie o Dzieło, Zlecenie , Koszty okołokredytowe,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.