Kredyty
„Aby dostać kredyt, 
   musisz udowodnić bankowi, 
      że go nie potrzebujesz” 
John D. Rockefeller.
Umów się na bezpłatne
spotkanie z doradcą:
790 750 403

Umów się na spotkanie

Biznes plany

    Biznes plan to podstawowy dokument sporządzany w sytuacji planowania nowej inwestycji rozwojowej, poszerzania działalności gospodarczej, czy zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o kredyty inwestycyjne, dotacje oraz fundusze zewnętrzne na realizację zamierzonych projektów. Dokument ten służy do oceny danego projektu przez potencjalnych inwestorów udziałowych, banki, czy ekspertów kwalifikujących projekty do dofinansowania.

Wykonywane przez Finare Group biznes plany to przejrzyste i logicznie skonstruowane opracowania wpływające korzystnie na wizerunek planowanych przez naszych Klientów przedsięwzięć i dzięki temu zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania przez nich dofinansowania.

Biznes Plan opracowujemy na zlecenie Inwestora w najkrótszym możliwym czasie (około 1-3 tygodni). W wyjątkowych sytuacjach czas opracowania biznes planu może być krótszy niż wskazany powyżej, jednak zawsze uzależniony jest od zakresu inwestycji i dostarczenia kompletu dokumentów.

Etapy tworzenia biznes planu:

- Kontakt Klienta z Finare Group w celu wyceny projektu,

- Podpisanie umowy (osobiście),

- Wywiad przeprowadzany przez pracownika Finare Group (osobiście, telefonicznie),

- Dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji projektu,

- Wykonanie projektu,

- Przekazanie Klientowi gotowego wstępnego projektu do akceptacji,

- Ewentualne nanoszenie poprawek w ramach danego projektu.

 

 

Najczęściej szukane: biznes plan, binzes plan pod kredyt, inwestycyjny biznes plan, biznes plany, biznes plan szczecin, biznes plan koszalin, biznes plan zachodniopomorskie