Przedsiębiorco - jeśli jesteś mikro, małą lub średnią firmą i potrzebujesz środków na rozwój biznesu to możesz skorzystać z finansowania Inicjatywy JEREMIE. Możesz wdrażać na preferencyjnych warunkach pomysły i inwestycje. Pożyczki finansowane z Unii Europejskiej są rozwiązaniem idealnym dla przedsiębiorców.

 

Myślisz o rozwoju firmy? Chcesz bez trudności uzyskać pożyczkę? Skorzystaj z JEREMIE. Zadzwoń lub napisz aby uzyskać informację na temat pożyczek JEREMIE.

 

JEREMIE to nowatorska inicjatywa, która ma na celu poza-dotacyjne wsparcie sektora MŚP ze środków Unii Europejskiej. Jeremie jest wdrażane w Polsce w pięciu województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim.

 

JEREMIE to mechanizm polegający na:

 • wspieraniu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności;
 • dostarczaniu kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym zdolności kredytowej w bankach;
 • odnawialnym, a nie dotyczącym wsparciu instrumentów finansowych;
 • zwiększeniu absorpcji środków unijnych oraz efektywnym ich użyciu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Kto może otrzymać pożyczkę?

 • przedsiębiorca zatrudniający do 250 pracowników;
 • przedsiębiorca mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego;
 • finansowanie nawet dla nowopowstałych działalności gospodarczych;
 • przedsiębiorca posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka;
 • przedsiębiorca mający dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego rozwoju;
 • przedsiębiorca działający we wszystkich branżach.

Jaką pożyczkę można otrzymać?

 • cel: każda potrzeba przedsiębiorstwa uzasadniona inwestycyjnie;
 • kwota pożyczki może być udzielona maksymalnie do wysokości 500 tys. zł;
 • okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału;
 • minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 10-20% wartości przedsięwzięcia (rozliczany przedstawionymi fakturami);
 • oprocentowanie dla firm działających mniej niż jeden rok wynosi od 5,74% do maksymalnie 11,50%. W przypadku pożyczki dla firmy istniejącej ponad rok czasu oprocentowanie wynosi od 0,63% lub 2% i 4,18 (w zależności od formy inwestycji, zabezpieczenia i aktualnej oferty) do 5,74%;
 • zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.

 

Oprocentowanie dla firm działających mniej niż jeden rok wynosi od 8,91% do maksymalnie 11,50%. W przypadku pożyczki dla firmy istniejącej ponad rok czasu oprocentowanie wynosi od 0,63% lub 2% i 4,18% do 5,74% zależnie od projektu, zabezpieczenia oraz czynników ryzyka kredytowego.

 

Najczęściej czytane: inicjatywa jeremie, jeremie szczecin, pożyczki unijne, pożyczki dla firm, zachodniopomorskie, pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko pomorskie, jeremie dla firm.