Multiagencja Finare Group posiada najtańsze i najkorzystnijesze Ubezpieczenia.

W ofercie Finare Group znajdziesz: PZU, GENERALI, MTU, AVIVA, LINK 4, UNIQA, HDI, HESTIA, WARTA, PROAMA, INTERRISK, ALLIANZ, HDI, LIBERT DIRECT i INNE.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC)
 • Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń (AC) i kradzieży (KR)
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i przewożonych pasażerów
 • Ubezpieczenia pomocy medycznej i technicznej na pojazdy samochodowe


Ubezpieczenia mienia:

1. Indywidualne:

  • Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych
  • Ubezpieczenie domków letniskowych
  • Ubezpieczenie domów w budowie
  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie ruchomości domowych
  • Ubezpieczenie obiektów budowlano – montażowych
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia


2. Firm:

  • Kompleksowa ochrona małych i średnich przedsiębiorstw
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych


Ubezpieczenia transportowe (cargo):

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
 • Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym
 • Ubezpieczenie OC spedytora


Ubezpieczenia osób od następstw nieszczęśliwych wypadków:

 • Indywidualne
 • Ubezpieczenie dzieci, uczniów, studentów oraz personelu szkół, uczelni  i innych placówek oświatowo-wychowawczych
 • Zbiorowe ubezpieczenie uczestników wycieczek, obozów sportowych i innych wyjazdów grupowych
 • Turystyczne na wyjazdy indywidualne i grupowe, krajowe i zagraniczne
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających dyscypliny sportowe


Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności różnych zawodów
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • Odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny
 • Odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych itd.

 

Finare Group - ubezpieczenia Szczecin, Koszalin